SONUÇ BİLDİRGESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ


16 Ocak 2014 Perşembe 00:03

İslam Coğrafyasını Aydınlatanlar Uluslararası Sempozyumu (14-15 Aralık 2013 İstanbul-Türkiye) Sonuç Bildirgesi:

I-       Sempozyum, programda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 12’si yurtdışından 35 akademisyen, yazar, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi tebliğ ve sunumlarıyla katılmış, ayrıca 40 portrelik “İSLAM COĞRAFYASINI AYDINLATANLAR SERGİSİ” açılmıştır.


II-      İki gün süren sempozyumda şu görüşler ortaya çıkmıştır;

1-      Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) örneğinde görüldüğü üzere İslam coğrafyasında da barış, güvenlik ve dayanışma teşkilatları kurulması,

2-      İslam coğrafyası aydın ve sorumlularının dünyadaki aydınlanma hareketlerini yorumlayarak sadece kardeşlik duygularıyla değil aynı zamanda ortak akıl çerçevesinde bir yol izlemeleri gerektiği,

3-      İslam medeniyetinden tevarüs ettiğimiz bilimsel ve kültürel mirasın yenilenmesi ve yeniden üretilmesine öncelik ve katkı verilmesi.

4-      Temel değerler ve tercihlerimizden vazgeçilmeden çağdaşlaşma, modernleşme ve toplumsallaşma gereğine dikkat çekilmesi,

5-      İslam coğrafyasında dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının sayılarının artırılması, çeşitlendirilmesi, aralarında işbirliği sağlanması,   sivil iradeyi güçlendirecek ortak ağlar ve bilgi kanalları oluşturulması,

6-      İslam coğrafyasında sanatın ihmal edildiği tespitinden hareketle Sinema, Tiyatro, Müzik, görsel ve plastik sanatlarla geleneksel sanatların güçlü şekilde teşvik edilmesi,

7-      Yönetimde, ekonomide ve sanatta insanı merkeze alan bir anlayışın geliştirilmesi, evrensel bir donanım ve ufka sahip bilim adamları, aydınlar ve kanaat önderlerinin yetişmesi için uygun şartların oluşturulması, doğu ve batı medeniyetini oluşturan temel dillerin eğitimlerinin ve İslam dünyasında müşterek dillerin yaygınlaştırılması,

8-      Dünyadaki kültürlerin alan kapma mücadelesinde tarih, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim dalları ile kültür ve sanat eğitimine daha fazla ağırlık verilmesi,

9-      Âlimden aydına geçiş sürecini yöneterek din ve dünya algımızın daha sağlıklı ve geniş ufuklu bir yapıya kavuşma imkânlarının önünün açılması,

10-   İslam ülkeleri aydınları ile ilim ve sanat adamlarının tanışma, dayanışma ve işbirliği imkânlarını oluşturan ve geliştiren bu tür faaliyet ve organizasyonların artırılması ve daha güçlü bir temsil düzeyine ulaştırılması, müşterek yayınların yapılması,

İslam ülkeleri için öncelikli sorunlar ve çözüm yolları olarak tespit edilmiştir.


III-    İslam Coğrafyasını Aydınlatanlar başlığı altında düzenlenen ve Mehmet Akif Ersoy- Abdullah Tukay adına tertiplenen uluslararası sempozyumun 12-18 Mayıs 2014 tarihinde Kazan-Tataristan’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu yazı toplam 2045 kez okundu.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
 
Copyright © 2017 Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara
wow gold runescape gold buy wow gold rs gold cheap runescape gold wow accounts world of warcraft gold swtor credits runescape items