AKİF TATARİSTAN'DA

AKİF TATARİSTAN'DA


05 Mayıs 2014 Pazartesi 22:51

Mehmet Akif'in şiirleri 24 dile tercüme edildi, ayrıca sanatçının hayatı ilk defa Rusça ve Tatar Türkçesi'nde neşredildi.

30.yılını kutlayan Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı, 12-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2014 Türk dünyası kültür başkenti Kazan'da 'Türk Dünyasını Aydınlatanlar, Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumunu gerçekleştiriyor.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ilk defa Rusça ve Tatar Türkçesi ile tercüme edilerek yayınlandı. Türk dünyası ve Balkanlardan gelen 85 akademisyen, yazar, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebliğinin sunulacağı sempozyum programı aşağıdadır;

PROGRAM 1. GÜN
12 MAYIS 2014 PAZARTESİ


• 21.40 (TSİ)
Atatürk Havalimanı’ndan THY ile Kazan’a hareket.

PROGRAM 2. GÜN
13 MAYIS 2014 SALI


• 12.30 / 14.30
Kazan Federal Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Galerisi'nde ressam, müzehhibe ve minyatür ustası Serhan Çiftçigüzeli’nin Türk Süsleme Sanatları Sergisi'nin açılışı ve kokteyli, Türk Süsleme Sanatları konusunda konuşmalar ve Türk Süsleme Sanatları’ndan bir minyatür filmi gösterimi,

• 14.30 / 16.00
Kazan Kremlini'ne ziyaret,

• 16.00 / 20.00
Heyetler halinde Tataristan’nın Milli Şairi Abdullah Tukay’ın Kabrini Ziyaret, Dua ve Kuran Tilaveti, Kul Şerif Camii'ni ziyaret ve serbest dolaşım.

• 20.00 / 21.00
Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğunda ikram, (Gorkogo Sokak No: 23/27 Kazan)

PROGRAM 3. GÜN
14 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA


• 08.30 / 10.30
Abdullah Tukay Müzesi'ne ziyaret. (Gabdullah Tukay Sokak No.74)

• 10.30 / 11.30
Mehmet Rüyan Soydan arşivinden 'Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Kazan Sempozyumu' özel resim ve fotoğraf sergisi ile Mehmet Akif Ersoy hatıra köşesinin açılışı.

• 11.30 / 12.30
Tataristan 2. Yurt Kazan Federal Üniversitesi Filoloji Enstitüsü'nde sempozyum kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay filmlerinin izlenmesi, uluslararası sempozyumun açılış töreni ve genel kurul toplantısının başlaması.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE OTURUMU

Sibagatullin Ayrat Minnemulloviç (Tataristan Kültür Bakanı)
Sabri Tunç ANGILI (TC Kazan Başkonsolosu)
Latipov Linar Nailyeviç (Kazan Federal Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (AGİT Eski Başkanı-Milletvekili)
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ (M. Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı)
Lokman ÇAĞRICI (Bağcılar Belediye Başkanı)
Valeyev Razil Ismagiloviç (Tataristan Devlet Konseyi Milletvekili Danıştay Üyesi , Yazar - Şair)
Zamaletdinov Radif Rifkatovich (Kazan Federal Üniversitesi, Filoloji ve K. İ. Enstitüsü Müdürü)
Rafis Korban (Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı)
Dr. Şaban ÇOBANOĞLU (Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı)
Minnullin Kim Mugallimoviç (Tataristan Fen Akademisi G. İbragimov D.E. S. Enstitüsü Müdürü)

• 12.30 / 13.30
Sempozyum oturumlarının başlaması.

ABDÜRREŞİD İBRAHİM, NEVZAT KÖSOĞLU, MEHMET EMİN RESULZADE, AHMET BAYTURSUNOĞLU, CENGİZ AYTMATOV ve ALİ ŞİR NEVAİ’ye Saygıyla

Oturum Başkanları:
Mehmet Rüyan Soydan (İstanbul), Prof.Dr. Elfine Sibgatullina (Moskova)

- Prof.Dr. İdris Gaziyev (Z.Ismagilov ismindeki Ufa Devlet Sanat Akademisi), Şair Ezgisi-Halk Ezgisi.

- Doç. Dr. İsmail Türkoğlu (Marmara Üniversitesi, İstanbul), Mehmet Akif Ersoy'un Kazanlı Dostları.

- Prof.Dr. Talgat Galiullin (Kazan Federal Üniversitesi),  Abdullah Tukay ve 20. Yüzyıl Tatar şiiri.

- Doç Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Üniversitesi, Elazığ), Lehçeler arası ilişkiler bağlamında Tatar Türkçesi ağızlarıyla, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki ortaklıklar.

• 13.30 / 14.30
Öğle yemeği, (Tataristan Sokak No:2)

• 14.30 / 16.00

BAHTİYAR VAHAPZADE, AHMET YESEVİ, GASPIRALI İSMAİL BEY, KAŞGARLI MAHMUT, ABDURRAHMAN ABSELEMOV, ABAY KUMANBAYOĞLU’na Saygıyla

1. OTURUM (207 no'lu anfi)

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Talgat Galiullin (Kazan) , Prof.Dr. Nurullah Çetin (Ankara)

- Azat Ahmadullin (Kazan Federal Üniversitesi), Tatar Dramaturgıyasende Tukay.

- Doç. Dr. Seriyye Gündoğdu (Bakü Üniversitesi, Azerbaycan), Tarih ile gelecek arasında ilişki kuran büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy.

- Marsel Bakirov (Kazan Federal Üniversitesi), Tukay şiirlerinin ritim ve ton yapısı.

- Doç.Dr. Nihat Karaer (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur), Kazan'lı Halim Sabit'in Sırat-ı Müstakim dergisi'nde yayınlanan makalelerinde eğitim anlayışı.

- Ilide Başirova (G.İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Kazan), Türk ve Müslüman dünyasının meşhur şahsı Rızaitdin Fehritdin.

- İbrahim Öztürkçü (Yazar, İstanbul), Safahat ve Mehmet Akif'te Cemalettin Afgani'nin tesiri.

ORD.PROF.DR. ZEKİ VELİDİ TOGAN, ÖMER BEŞİROV, SEYFULLA RAHMETULLİN, AKAY AKAYEV, HOCANEPES ÇARIYEV, ÇOLPAN ERGAŞ'a Saygıyla

II. OTURUM (219 no'lu anfi)

Oturum Başkanları:
Doç.Dr. Eshqane Babayeva (Bakü), Dr. Almira Suljeviç (Novi Pazar)

- Prof.Dr. Fuat Galimullin (Kazan Federal Üniversitesi), Gayaz İshaki'nin değerlendirmesinde Abdullah Tukay.

- Prof.Dr. Ahmet Buran (Fırat Üniversitesi, Elazığ), Mehmet Akif'in dil ile ilgili görüşleri.

- Prof.Dr. Rezede Ganiyeva (Kazan), Abdullah Tukay ve Türk edebiyatı.

- Mustafa Karakaya (Prodüktör, TRT/Ankara), Mehmet Akif'in gerçekleştiremediği özlemleri.

- Galimcan Gilmanov (Kazan), Tukay ve Babiç.

- Prof.Dr. Veli Kamil Nerimanoğlu (Aydın Üniversitesi, İstanbul), E.R. Tenişev'in Bilimsel Mirası ve çağdaş Türkoloji.

MUSA CARULLAH, SABİR MİRZA ALİ EKBER, ORD. PROF. DR. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ, MUSTAFA ÇOKAY, ŞEVKET GALİYEV, ADİL YAKUBOV’a Saygıyla

III. OTURUM (220 no'lu anfi)
Oturum Başkanları:
Ferit Yahin (Kazan), Prof.Dr. Gökay Yıldız (Burdur)

- Prof.Dr. Hatip Minnegulov (Kazan Federal Üniversitesi), Tatar Türk edebi İlişkilleri bağlamında Abdullah Tukay’ın eserleri.

- Kemal Özpınar (Türkiye Milli Kültür Vakfı Genel Sekreteri, İstanbul, Türkiye), Kültürel İlişkilerimiz.

- Dr. Fazil Gazenferoğlu (Milletvekili, Azerbaycan), 20.Yüzyıl sonlarında Türk dünyasını aydınlatmada münevverlerimizin rolü.

- Prof.Dr. Daniya Zahidullina (Tataristan Bilimler Akademisi), Abdullah Tukay – Yeni Tatar edebiyatının yönlerinin belirleyicisi.

- Mehmet Çetin (Yazar, Ankara), Yazamadıkları ve yayınlayamadıkları ile Mehmet Akif.

- Prof.Dr. Tahir Ğıylacev (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay'ın hayatı ve çok yönlü edebi faaliyetleri.

- Doç.Dr. Ramazan Yıldırım (İstanbul Üniversitesi), İslam-Bilim ilişkileri bağlamında Ataullah Beyazidof'un Renan'a reddiyesi.

• 16.00 / 16.30
Kahve Arası

PROF.DR. OSMAN TURAN, CENGİZ DAĞCI, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, FUZULİ, PROF. DR. REŞİT RAHMETİ ARAT, MAĞCAN CUMABAYEV'e Saygıyla

I. OTURUM (207 no'lu anfi)
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Fuat Galimullin (Kazan), Doç.Dr. Ramazan Yıldırım (İstanbul)

- Prof.Dr. Ilsat Nasipov (M. Akmolla, Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ufa), Abdullah Tukay ve Başkurdistan.

- Aslan Küçükyıldız (Yapımcı, TRT/Ankara), Mehmet Akif'in ithafları

- Prof.Dr. Elfet Zakircanov (Kazan Federal Üniversitesi), Rkail Zaydulla'nın 'İş şu oldu...' drama eserinde Abdullah Tukay ve devrinin yansıması.

- Tahsin Yıldırım (Yazar, İstanbul), Halim Sabit'in ameli ilmihali ve Mehmet Akif'in bu kitaba dair görüşleri.

- Prof.Dr. Leyle Mingazova (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay ve Tatar çocuk edebiyatı.

• 16.30 / 18.00

FATİH KERİMİ, ALİMCAN İBRAHİM, GERAY REHİM, ŞEHZADE BAHİÇ, HADİ ATLASİ, RİYAZETTİN BİN İBRAHİM'e Saygıyla

II. OTURUM (220 no'lu anfi)
Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Ferit Yusupov (Kazan), Mehmet Cemal Çiftçigüzeli (İstanbul)

- Elfine Sibgatullina (Rusya Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü, Moskova), Abdullah Tukay ve M.A. Ersoy eserlerinde 'Millet' ve 'Ümmet' konusu.

- Mehmet Rüyan Soydan (Araştırmacı, İstanbul), Mehmet Akif ile ilgili yayınlanmamış bir kaç mektup.

- Fenzile Zavgarova (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay ve XX. Yüzyıl başı Esterhan diyarı edebiyatı.

- Doç.Dr. Eshqane Babayeva (Bakü, Azerbaycan), Abdullah Tukay'ın Azerbaycan edebi ve nazari fikrinde yeri, Osmanlı'nın çöküşü ve Cumhuriyetin başlangıcı: Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul romanında Mehmet Akif Ersoy karakteri.

- Nurfie Yusupova (Kazan Federal Üniversitesi), XX. yüzyıl başı Tatar şiirinde Abdullah Tukay imgesi: Nazarı temeller ve değerlendirilme özellikleri.

• 16.30 / 18.00

MUSA CELİL, FETHİLKADİR SÜLEYMANOV, MUHAMMED EFENDİ OSMANOV, SEYYARPOLAT FEYZULLAOGLİ, REHİM SETTAR, TÖRE SÜLEYMAN'a Saygıyla

III. OTURUM (219 no'lu anfi)
Oturum Başkanları:
Hatip Minnegulov (Kazan), Prof.Dr. Ahmet Buran (Elazığ)

- Prof.Dr. Ferit Yahin (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay Jurnalizmi.

- Prof.Dr. Gökay Yıldız (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur), Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay'ın eserlerinde Hürriyet kavramı.

- Elfinur Nazipova (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay ve XX. Yüzyıl başında Türkiye'de siyasi olaylar.

- Dr. Almira Suljeviç (Novi Pazar, Sırbistan), Akif'in kızına yazdığı mektuplardan bir baba portresi.

- Prof.Dr. Mileuza Khabutdinova (Kazan Federal Üniversitesi), Ayaz Ğıylecev ve Abdullah ve Abdullah Tukay.

PROGRAM 4. GÜN
15 MAYIS 2014 PERŞEMBE


• 08.30 / 11.30
Kazan'dan Bulgar kentine gidiş, Bulgar Tarihi-Mimarlık Milli Parkına Gezi.

• 11.30 / 13.30

Bulgar Belediyesi ile İstanbul Bağcılar Belediyesi arasında 'Kardeş şehir protokolü' imza töreni gerçekleştirilmesi ve Ak Mesciti ziyaret.

• 13.30 / 15.00
Cengizhan Restaurant'ta öğle yemeği.

• 15.00 / 16.00
Sempozyum oturumları.

ŞEHABETTİN MERCANİ, İLYAS ESENBERLİN, MUHTAR AVEZOF, ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI, KAYYUM NASİRİ, HALİM SABİT, ZİYA GÖKALP’e Saygıyla

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Flora Sayfulina (Kazan), Aslan Küçükyıldız (Ankara)

- Prof.Dr. Vasil Garifullin; Prof.Dr. Rifat Mirhaev (Kazan Federal Üniversitesi, Tataristan Ilimler Akademisi, Kazan). Türk Halklarının seçkin bilim adamı.

- Dr. Mehmet Akif Erbaş (Prodüktör, TRT/Ankara), Belgesel bir deneme üzerine.

- Prof.Dr. Rife Harrasova (Kazan Federal Üniversitesi), Türk ve diğer milletlerde Hımn (Marş) metni sorunu üzerine.

- Prof.Dr. Nurullah Çetin (Ankara Üniversitesi DTCF), Akif'te modernizm kaynaklı arızalara karşı yerli değerler önerisi.


• 16.00 / 17.30
“Bulgar Tarihi-Mimari Milli Parkı” Kompleksine Gezi.


• 19.00 / 21.30
Bulgar'dan Kazan'a dönüş.

PROGRAM 5. GÜN
16 MAYIS 2014 CUMA


AYAZ İSHAKİ İDİLLİ, JUSİPEK AYMAVITOV, ABDULLAH BATTAL TAYMAS, YILMAZ ÖZTUNA, İSMAİL HAMİ DANİŞMEND, HAMİT ZÜBEYR KOŞAY, ALİMCAN BARUDİ’ye Saygıyla

• 10.00 / 12.00
I. OTURUM (219 no'lu anfi)

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Ilsat Nasipov (Ufa), Doç.Dr. Ercan Alkaya (Elazığ)

- Prof.Dr. Ferit Yusupov (Kazan  Federal Üniversitesi), Tatar halkının Münevverlerinden Ataulla (Gataulla)

- Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş (İstanbul). Türkiye-Tataristan kardeşliği.

- Prof.Dr. Oleg Hisamov (G.Ibrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü. Tataristan Ilimler Akademisi, Kazan), Ferit Yusupov-Tatar Lengüistik Coğrafya ve Arıyal Lengüistik İlimlerinin kurucusu.

- Mehmet Cemal Çiftçigüzeli (Yazar, İstanbul),Yarınki Türk dünyasında Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay.

- Prof.Dr. Firaz Harisov; Prof.Dr. Çulpan Harisova (Kazan Federal Üniversitesi), G.H.Alparov-Türk dünyası'nın ünlü bilgili adamı.

• 10.00 / 12.00
II. OTURUM (220 no'lu anfi)

OSMAN BATUR, ALİBEK HAKİM, İSA YUSUF ALPTEKİN, AHMET NAİM BABANZADE, EŞREF EDİP FERGAN, CEMALETTİN EFGANİ, MUHAMMET ABDUH'a Saygıyla

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Marsel Bakirov (Kazan), Doç.Dr. İsmail Türkoğlu (İstanbul)

- Prof.Dr. Fenuze Nurıeva (Kazan Federal Üniversitesi) Türk dünyasının meşhur bilgini Edhem Rahim oğlu Tenişev.

- Dr. Fatima Hoçin (Üsküp, Makedonya), Safahat'ta atasözleri ve deyimler.

- Prof.Dr. Flora Sayfulina; Prof.Dr. Ravile Kutumova (Kazan Federal Üniversitesi, Tobol şehrinin 15 numaralı okulu müzesi müdürü; Tümen bölgesi, Tobol), Sibirya Tatarları'nı dünya'ya tanıtan şahıslar.

- Ömer Hakan Özalp (Yazar, İstanbul), Bir milletin kimlik mücadelesinden bir numune: Japoya'daki Kazan Türk Tatar müslümanlarının meal bastırmaları.

- Doç.Dr. Bahtiyar Minnullin; Prof.Dr. Ilide Başirova (G.İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Kazan), Fatih kerimi-Türk dünyasının aydın şahsı.

• 10.00 / 12.00
III. OTURUM (207 no'lu anfi)

SAİT HALİM PAŞA, AHMET MİTHAT EFENDİ, MECİT GAFURİ, MEHMET EMİN RESULZADE, BEKİR ÇOBANZADE, ÇELEBİCİHAN'a Saygıyla

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Tahir Ğıylacev (Kazan), Dr.Mehmet Akif Erbaş (Ankara)

- Prof.Dr. Ildus Zahidullin (Tataristan Bilimler Akademisi Ş.Mercani Tarih Enstitüsü, Kazan), Ş.Mercani mirasında Tatarların ulusal ve dini hayatı.

- Mustafa Bolat (Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yöneticisi, Ankara), Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği.

- Prof.Dr. Redif Zamaletdinov, Prof.Dr. Gulnara Zamaletdinova (Kazan Federal Üniversitesi), Kültürel dilbilim: Dil ve kültür çalışması.

- Doç.Dr. Vahdettin Işık (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul), Fatih kerimi ve İstanbul mektupları.

- Prof.Dr. Gumer Dautov (Kazan Federal Üniversitesi, Alabuga Enstitüsü, Alabuga), R.Fahrettin'in eserlerinin fikri konuları.

- Prof.Dr. Elfiye Yusupova, Prof.Dr. Ruzaniya Nurmohemmetova (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay'ın yakın dostu Sultan Rahmankoliy'in bilimsel ve sanatsal yaratıcılığına bir bakış.

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, AHMET AĞAOĞLU, HÜSEYİN AVNİ ULAŞ, DERMEND, RIZAETTİN BİN FAHRETTİN, SAKEN SEYFULLİN’e Saygıyla

I. OTURUM (219 no'lu anfi)

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Leyle Mingazova (Kazan), Doç.Dr. Seriyye Gündoğdu (Bakü)

- Prof.Dr. Gulzat Galiullina (Kazan Federal Üniversitesi), Tatar alimi Kayyum Nasiri'nin Tatar dili söz bilimi ve onomostik alanlarında çalışmalarına bir bakış.

- Prof.Dr. Ilide Başirova, Prof.Dr. Elfiye Konova (G.İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Kazan), Eski Tatar dili ve Abdullah Tukay'ın başlangıç çağ icatı.

- İsmail Küçükkılınç (Araştırmacı, İstanbul), Kazan'da kültür faaliyetleri ve İslam.

- Prof.Dr. Muslime Shakurova (Kazan Federal Üniversitesi), Ferit Yusupov bilimsel-metot çalışmaları

- Prof.Dr. Feride Gabidullina (Kazan Federal Üniversitesi, Alabuga Enstitüsü, Alabuga), Kreim Jamanaklı'nın eserinde Abdullah Tukay imgesi.

- Prof.Dr. Luiza Jamalieva (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay ve Tatar halkında ağız yaratıcılığı.

• 13.30 / 15.30

YUSUF AKÇURA, SEYİT GEREK, ÖMER SEYFETTİN, AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU, İLDAR YUSUF, ARİF AHUNOV'a Saygıyla

II. OTURUM (207 no'lu anfi)

Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Elfet Zakircanov (Kazan), Prof.Dr. Veli Kamil Nerimanoğlu (İstanbul)

- Prof.Dr. Gulfiya Gaynullina (Kazan Federal Üniversitesi), A.Yeniki sanatında milli yaşayış felsefesi.

- Prof.Dr. Ayrat Yusupov (Kazan Federal Üniversitesi), «İdil-Ural Fizuliyi» Şemseddin Zeki.

- Prof.Dr. Gulnara Zamaletdinova, Prof.Dr. Redif Zamaletdinov (Kazan Federal Üniversitesi), Ünlü Tatar Lingvometodistu R.S. Gazizovka 12 yıl!

- Prof.Dr. Chulpan Kurakova (Kazan Federal Üniversitesi), Abdullah Tukay hakkında Gabdrahman Sagdı.

-Prof.Dr. Damir Hhusnutdinov (Kazan Federal Üniversitesi), Zahide Burnaşeva'nın eserlerinde Abdullah Tukay'ın etkisi.

- Prof.Dr. Elfiye Motygullina (Kazan Federal Üniversitesi), Tatar yazarı A.Eniki icatının milli ruhu- Abdullah Tukay ruhu.

• 16.30 / 17.30
Sempozyum Kapanışı, plaket töreni ve sempozyum nihai bildirisinin yayınlanması.

PROGRAM 6. GÜN
17 MAYIS 2014 CUMARTESİ


• 08.00 / 13.00
Birlikte Şehir Gezisi (Kul Şerif Camii - Roif Manastırı - Tatar Mahallesi- Göl - Mercani Camii ve Evi - Liman - Tukay Müzesi ve  Kırlay Köyü)

PROGRAM 7. GÜN
18 MAYIS 2014 PAZAR


• 03.40
Kazan Havaalanı’ndan THY Uçağı ile Türkiye'ye Dönüş,


Bu yazı toplam 2080 kez okundu.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
 
Copyright © 2017 Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara
wow gold runescape gold buy wow gold rs gold cheap runescape gold wow accounts world of warcraft gold swtor credits runescape items