KAZAN ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI

KAZAN ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI


20 Temmuz 2014 Pazar 14:45

Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumu'nun ortak bildirisi yayınlandı.

ORTAK BİLDİRİ:

Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumu(Tataristan-Kazan/12-18 mayıs 2014) Ortak Sonuç Bildirgesi:

1-Sempozyum, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile Kazan Devlet (Federal) Üniversitesi’nin işbirliği ve üniversitenin mükemmel ev sahipliğinde 16 ülkeden bilim ve sanat adamının katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, 76 tebliğ sunulmuştur.

2-Sempozyumda Abdullah Tukay ve Mehmet Akif Ersoy çeşitli cepheleriyle doyurucu olarak işlenmiş, tebliğlerin ciddiyeti ve yeni ufuklar açması bakımından başarılı bulunmuş, sorumlu aydınların yeni bir medeniyetin inşası için çalışmaya devam etmesi istenmiştir

3-Abdullah Tukay ve Mehmet Akif Ersoy’un yakın tarihin en zor dönemlerinde halklarının geleceğine sahip çıktıkları, hayatlarını halklarına adayan örnek şahsiyetler olarak milletin gönlünde yaşadıkları hatırlatılmıştır.

4- Sempozyum süresince Kazan (Devlet) Federal Üniversitesi’nde Abdullah Tukay ve Mehmet Akif Ersoy Köşesi ve Ressam Rifkat Vahitof’un resim sergisi açılmış, kadim Tatar şehri Bulgar ile Abdullah Tukay Müzesi başta olmak üzere çeşitli müzeler ziyaret edilmiş, yaşanan şartlara rağmen Tatar kültür ve medeniyetinin çok canlı ve güçlü br şekilde yaşatıldığı hayranlıkla görülmüştür.

5-Sempozyumda Türk Dünyası Aydınları arasında ortak çalışmanın gerekliliği üzerinde durulmuş; dayanışma öne çıkmış, bilim ve sanatın her alanı ile, sosyal ve siyasi alanlarda işbirliğinin lüzumu tespit edilmiştir.

6-Başta Abdullah Tukay ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Türk Dünyasını Aydınlatan Abdürreşit İbrahim, Halim Sabit, Yusuf Akçura, Musa Carullah Bigiyev, Rızaettin Fahrettin, Şehabettin Mercani, Sadri Maksudi Arsal, Ayaz İshaki, Alimcan İdrisi ve Musa Akyiğitzade gibi aydınların araştırılarak ilmi ve kültürel toplantılarla tanıtılması, eserlerinin Türk Dünyasının her ağzına(dil-lehçe) çevrilmesi konusunda çalışmaya devam edilmesi, haklarında ilmi, edebi eserler yazılması ve eserlerinin sahneye aktarılması, seneryolarının yazılarak sinema ve televizyon proğramları ve belgesellerinin yapılması konusunda çalışılmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

7-Sempozyum için Mehmet Akif Ersoy’un hayatı Tatarca’ya çevrilerek katılımcılara dağıtılmıştır. Mehmet Akif Ersoy’un diğer eserlerinin ve Safahat’ın Tatarca’ya çevrilmesi ile Abdullah Tukay’ın eserlerinin Türk Dünyası edebiyatına aktarılması için çalışılması kararlaştırılmıştır.

8-Mehmet Akif Ersoy’un adının Kazan’da uygun görülen bir caddeye verilmesi için ilgili makamlara müracat edilmesi ve aynı şekilde karşılıklı olarak Türk Dünyasını Aydınlatan isimlerin Türk Dünyası’nın başlıca şehirlerindeki mekanlara ve parklara verilmesi konusunda katılımcıların çalışması kararlaştırılmıştır.

9-Türk Dünyası Aydınları arasında rahat iletişim kurulması açısından bir internet ağının oluşturulması kararlaştırılmıştır.

10-Gelenekselleşen Türk Dünyasını Aydınlatanlar Sempozyumlarının her yıl Türk İslam Dünyası’nın bir başka yöresinde tekrarlanması ve bu çerçevede 2015 yılı uluslararası sempozyumunun Özbekistan’da yapılmasının tavsiye edilmesi kararlaştırılmıştır.

11-Dünyadaki Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay dostlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin güçlenderilimsi, kalıcı ve sürekli hale getirilmesi ve eserlerinin karşılıklı olarak aktarılması için çalışılması kararlaştırılımışıtır.

12-Ana ve ortak bir Türkçe’nin Türk Kültür ve Sanatı’nın farklı coğrafyalarda geliştirilip yayğınlaştırılması için ilmi ve estetik çalışmaların artarak sürdürülmesine karar verilmiştir.

Prof. Dr. Radif Rivkatoviç Zameletdinov-Tataristan

Prof. Dr. Ahmet Buran-Türkiye

Prof. Dr. Seriyye Gündoğdu-Azerbaycan

Dr. Fatima Hoçin-Mekadonya

Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev-Kırgızistan

Dr. Alimar Suljeviç-Sırbistan

Prof. Dr. Babahan Şerif Muhammed-Özbekistan

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş-Türk Dünyası Aksakalı
Bu yazı toplam 2020 kez okundu.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
 
Copyright © 2017 Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara
wow gold runescape gold buy wow gold rs gold cheap runescape gold wow accounts world of warcraft gold swtor credits runescape items