compiled from html_sayfa.tpl */ ?>

Mehmet Akif Ersoy Vakfı


a) Milletimize fikirleri, eserleri ve şahsiyetle mal olmuş bulunan merhum Mehmet Akif Ersoy’un hatırasını yaşatmak, eserleri ve örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve dışında, bilhassa genç nesillere tanıtılmasını sağlamak,

b) Eserlerinin noksansız ve tenkitli baskılarını hazırlatmak ve yayımlamak. Dergilerde kalmış çeşitli yazı ve şiirlerini derleyerek kitap haline getirmek,

c) Fikri, san’atı ve şahsiyeti üzerine yapılacak çalışmaları ve yayınları desteklemek,

d) Merhumun şahsi eşyasını toplayarak, adıyla anılan mekanlarda müze kurmak, kurulmrş olanları asli hüviyetine uygun ve faal halde tutmak,

e) Merhumun fikir, san’at ve şahsiyeti itibariyle yaşatıcısı olabilecek kişi, kuruluş ve yayınları desteklemek,

f) Adına yarışmalar tertiplemek, ödüller koymak,

g) Merhumun şahsiyeti ve eserleri hakkında ilmi araştırma yapmak üzere ‘‘Mehmet Akif Enstitüsü’’ kurmak,

h) Merhumu tanıtmak ve fikirlerini yaymak üzere temsil, gösteri ve film çalışmaları yapmak, bu yolda yapılacak çalışmaları desteklemek.

Vakfın organları şunlardır:

a) Kurucular heyeti
b) Umumi heyet
c) Mütevelli heyeti
d) Murakabe heyeti
e) Hars heyeti
f) Müdür

Vakfın kurucuları şunlardır:

1. Mustafa Atıf BOYACIOĞLU
2. Süleyman Sabri AYTEMİZ
3. Fikret ÇUHALOĞLU
4. Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN
5. İsmail DAYI
6. Doç. Dr. Süleyman Hayri BOLAY
7. Mehmet DOĞAN
8. Yahya AKENGİN
9. Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
10. Yavuz Bülent BAKİLER
11. Mustafa Gündüz SEVİLGEN
12. Necmeddin TURİNAY
13. Recep VİDİN
14. Muhsin METE

 
Copyright © Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara