compiled from html_sayfa.tpl */ ?>

Yanlış Anlaşılan Bir İnsan Olarak Portresi


Hayatta da, sanatta da yanlış anlaşılan adamdı. Lodos duasıyla eğlendiği için Fatih'te zındıktı: Bazı mısraları Ziya Gökalp aleyhinde yazıldığı sanıldığından İttihat Terakkicilere göre İtilafçıydı, 31 marta sevinmediği için İtilafçılar nezdinde İttihatçıydı, istiklalimiz kalmazsa ma'bedimizin de kalmayacağını söylediği için Şişli' de softaydı, Balkan harbinde medeniyete tükürdüğü için saat beş çaylarında gerici adamdı, Göreneğe kızdığı için mahalle kahvesinde züppeydi, Mukaddesata inandığı için piyasada, borsada tufandan önceki adamdı. Meşrutiyette sokağın şuursuz heyecanını beğenmediği için fırkalarda hürriyeti anlamayan adamdı. Harbi umumide Amerikan mandasına karşı çıktığı için mandacıların gözünde Amerika'nın keşfinden habersiz adamdı. Birilerinin gözünde dinde yeniliklere karşı çıkan adamken bazılarına göre İslam reformatörüdür. Maddeten de yanlış anlaşılan adamdı; O'nu İstanbul'da hoca, Mısır'da Hıristiyan sandılar. (Mithat Cemal'den, Hakkında yazılanlara ve yapılanlara kırıldığı için Mısıra gitmişken O'nu şapka aleyhtarı, fes taraftarı sandılar. O bu yanlış anlaşılmaların bedelini ağır ödedi. Ama her zaman kendi kendisi ve onurlu bir insan olarak kaldı.
 
Copyright © Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara