compiled from html_sayfa.tpl */ ?>

Gönüllü Sürgünden Dönen Şairin Portresi


Akif, amansız hastalığı siroza Mısır'da yakalandı. Bütün tedavilere rağmen belirgin bir iyileşme görülmedi. Hastalık bedenini, yalnızlık ve hasret yüreğini kemiriyordu.
Hastalığının ve çaresinin olmadığının da farkındadır.

En yakın arkadaşı Ahmet Naim vefat etmişti. Can dostu Abbas Halim Paşa'nın da vefat etmesiyle derinden sarsılır. O Abbas Halim Paşa ki, bütün maddi ve manevi varlığıyla her zaman Akif in yanında olmuş, buna karşılık şunları demiştir:

"Akif, ne zaman olsa bir Abbas Halim bulur; fakat ben bir Akif bulamam. O, benim için bir talihtir."

Abbas Halim Paşa'nın vefatındaki ruh halini Eşref Edib' e yazdığı mektupta şöyle anlatır:

"Sonra gözlerimi yüzüne diktim. Donup kalmıştım, Hiç ağlayamıyordum. Nihayet dayanamadım. Boynuna sarıldım. 'Canan, niçin gittin' diyecek kadar gaflet gösterdim. İşte ondan sonra ağlamaya başladım."

"Ahmed Naim' in vefatını haber aldığım zaman, üzerime bir duvarın yıkıldığını zannettim. Paşa merhumun gaybubeti (kaybı) ise, ondört yaşında tattığım öksüzlük acısını bana ikinci defa tattırdı."

"Artık bundan sonra Mısır'da duramayacağımı anladım"

Canı gibi sevdiği vatanından uzakta ölmek korkusuna kapılmıştır. Vatana dönmeye karar verir.

1936 Haziranında Türkiye'ye gitmek üzere vapurla yola çıkar.. Vapur Çanakkale'den geçerken ve İstanbul camilerinin narin slüeti belirdiğinde gözyaşlarını tutamaz.
Mithat Cemal, Akif'i karşılayanlar arasındadır ve o günü şöyle anlatır:

".... beyaz bir vapur Galata rıhtımına yanaştı. Vapurun merdiveninden şapkalı iskeletin kim olduğunu, kolunda refikası (hanımı) İsmet Hanımı görerek tanıdım. 'Eyvah dedim"
O gür sesli, yüzünden sıhhat fışkıran koca Akif gitmiş, yerine hastalığın ve hasretin erittiği, yaşadığından çok daha fazla yaşlanmış, görünüşü dostlarını bile sarsan, gözleri tevekkülle yuvalarına çekilmiş, kaderini ve akibetini bilgece kabullenmiş bir ihtiyar gelmişti.

Ama o bu haliyle de aydınlık ve güzeldi.
 
Copyright © Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara